Vinster Q3: Klart sämre än väntat

Vinsttillväxten i börsbolagen under det tredje kvartalet försvann nästan helt. Samtidigt låg vinsterna tydligt under analytikernas genomsnittsprognos. Det är en markant försämring jämfört med de senaste tre kvartalen.

När ungefär två tredjedelar av börsvärdet lämnat rapport, kan konstateras att vinsterna visserligen växer för nionde kvartalet i rad, men att tillväxten är överraskande låg. Resultatet före skatt i det tredje kvartalet har så här långt stigit med endast 1,5 procent, att jämföra med 14 procent förra kvartalet och 13 procent kvartalet dessförinnan. Av samtliga rapporterande bolag har 51 procent ökat vinsten, att jämföra med 70 procent förra kvartalet. De tre företag som bidragit mest är Volvo, Atlas Copco och Telia Sonera, medan SEB, Swedbank och MTG dragit ner mest. Exkluderas dessa bolag får kvarvarande grupp ett vinstfall på 1,1 procent (föregående kvartal en ökning på 12), medan medianvärdet ger en vinsttillväxt på 0,7 procent (föregående kvartal 19).

Klart sämre än prognos

Granskar vi utfallet mot analytikernas prognoser enligt SME Direkt, kan konstateras att summavinsten före skatt ligger 2,6 procent under prognos, vilket kan jämföras med plus 1,4 procent förra kvartalet. Därtill ligger bara 37 procent av bolagen över prognos, att jämföra med 54 procent förra kvartalet. Sandvik, Volvo och Telia Sonera överträffade prognoserna mest i kronor räknat, medan Ericsson, Nordea och SKF missade med bredast marginal. Exkluderar vi dessa bolag ökade det negativa utfallet till 3,4 procent, att jämföra med plus 0,4 procent förra kvartalet. Medianvärdet för prognosutfallet låg på hela minus 4,8 procent, mot plus 1,1 procent förra kvartalet.

Även försäljningen mattas

Analyserar vi försäljningsutvecklingen, kan konstateras att tillväxten avstannat och ligger på mediokra 3 procent, jämfört med hela 13 procent förra kvartalet. Totalt 75 procent av bolagen ökar dock försäljningen, vilket emellertid skall jämföras med 89 procent förra kvartalet. Medianökningen ligger på 6 procent, mot 13 procent förra kvartalet. Försäljningen låg under prognoserna med 1,0 procent, vilket kan jämföras med plus 1,9 procent förra kvartalet. Samtidigt ligger bara 40 procent av bolagen över prognoserna, vilket kan jämföras med 70 procent förra kvartalet.

Sektoranalys – ras i bankerna

På samma sätt som tidigare kvartal är bankerna mycket viktiga för utvecklingen, men denna gång faller vinsterna, vilket är en markant omsvängning från de senaste kvartalen. Nedgången är 9 procent, samtidigt som vinsterna underskrider prognoserna med 6,9 procent. Även intäkterna faller, med hela 14 procent, samtidigt som de ligger 4,7 procent under prognoserna.

Verkstadssektorn är näst viktigast. Här stiger vinsterna i Q3 med hela 16 procent i årstakt, samtidigt som vinsterna ligger 8,1 procent över prognoserna. Emellertid dras utvecklingen upp av förbättringar i enskilda större bolag, varför medianvärdet för vinsttillväxten stannar på 0,7 procent och för prognosavvikelsen på minus 2,7 procent. Försäljningsökningen är därtill mediokra 2,8 procent, samtidigt som försäljningsutfallet mot prognos är minus 0,2 procent.

IT/Telekom är nummer tre i betydelse. Här stiger vinsten med 10 procent, men utfallet mot prognoserna är hela minus 6,0 procent och medianvärdet visar samma trend. Försäljningen stiger med 3,0 procent, samtidigt som utfallet ligger 1,4 procent under prognoserna.

Slutsats – svaga rapporter

Rapportperioden har de senaste tre kvartalen varit ett styrketecken, men inte denna gång. Den enda sektor som verkar vara på väg upp är verkstadssektorn, medan övriga större sektorer utvecklas i bästa fall mediokert. Det är klart sämre än tidigare och klart sämre än väntat. Hur vi än analyserar utvecklingen går det bara att komma fram till att rapportperioden, så här långt, varit en besvikelse och klart sämre än de senaste tre kvartalen.

Lämna en kommentar