Vinster Q1: Tillväxt 5 procent

Publicerat på www.introduce.se

Starten på rapportperioden visar stigande vinster med 5 procent jämfört med samma period förra året. Det är något sämre än förra kvartalet, men samtidigt är avvikelsen mot analytikernas prognoser marginell. Det är klart bättre än förra kvartalet.

Vinsttillväxt på 5 procent, men…

När bolag motsvarande ungefär 30 procent av totalvinsten lämnat rapport, stiger vinsterna med 5 procent och 64 procent av bolagen ökar vinsten. Exklusive de tre bästa och tre sämsta bolagen minskar vinstökningen till 2 procent och granskar vi medianvärdet (mittföretaget i populationen) blir tillväxten 3 procent. I samtliga fall är detta ett något sämre utfall än förra kvartalet, som landande på ungefär 10 procents vinsttillväxt.

Vinst något under prognos, men…

Jämfört med analytikernas prognoser enligt SME, ligger utfallet marginella 0,3 procent under, samtidigt som hela 68 procent av bolagen ligger över prognos. Utfallet är väsentligt bättre än förra kvartalet, som landande på minus 8 procent. Känslighetstestar vi trenden genom att exkludera de tre rapporterna i toppen och botten får vi ett positivt utfall på hela 8 procent, samtidigt som medianvärdet ger ett positivt utfall på 5 procent. Det är framförallt Ericssons avvikelse som slår igenom på den totala summeringen. Så här långt kan därför konstateras att utfallet mot prognos ger en klart mer positiv bild än tidigare.

Försäljningen missar prognos

Granskar vi däremot den betydligt stabilare försäljningsutvecklingen kan konstateras att utfallet mot prognos är svagare än tidigare. Avvikelsen är negativ med 0,9 procent, vilket även styrks av att medianvärdet är negativt, med minus 1,2 procent. Förra kvartalet överträffades prognoserna med 0,2 procent. Den troliga förklaringen till kvartalets avvikelse är att bolagens försäljning inte längre kan rida på positiva valutaeffekter.

Slutsats: Bättre än förra kvartalet

Även om det är tidigt i rapportsäsongen, blir slutsatsen att utvecklingen under detta kvartal är bättre än under det förra. Inte minst är det glädjande att bolag och analytiker nu verkar gå bättre i takt.

Lämna en kommentar