Vinster Q1: Positiv slutspurt

Se även www.introduce.se

Länge såg det ut som att första kvartalet skulle sluta med ett vinstfall, men så kom en del bolag med kraftiga vinstlyft och bilden blev genast mer positiv.

Förbättrad vinsttillväxt

När i stort sett samtliga storbolag lämnat rapport har den totala vinsttillväxten i årstakt ökat till 2-3 procent, från att länge visa ett vinstfall på lika mycket. Ungefär 60 procent av bolagen redovisar tillväxt. Som vanligt påverkar enstaka bolag utvecklingen. Exkluderar vi de tre bolag med extremt stora vinstlyft (Lundin Petroleum, Sandvik, Skanska) respektive vinstfall (Nordea, SEB, H&M) blev uppgången hela 8 procent. Uppenbarligen var det fler extremt svaga bolag, än extremt starka.

Prognosutfallet fortsatt positivt

Prognosutfallet har genomgående under hela rapportperioden varit positiv, vilket även gällde avslutning. Utfallet överträffade prognoserna med 1,8 procent, samtidigt som 56 procent av bolagen låg över. Justerar vi på samma sätt som ovan för bolag som varit extremt bra (Volvo, Skanska, Lundin Mining) respektive dåliga (Ericsson, Peab, Meda) ökar utfallet mot prognos till 2,7 procent.

Försäljningen en besvikelse

Försäljningsutfallet fortsatte dock att vara en besvikelse ända in till slutet. I förhållande till föregående år gick försäljningen ner med 2,2 procent och i förhållande till prognos var utfallet minus 1,6 procent. Även denna svaga försäljnings trend har varit genomgående under hela rapportperioden.

Slutsats – godkänt, men…

Slutomdömet om rapportperioden blir godkänt, men den svag försäljningen är ett orosmoment. Avtagande positiva valutaeffekter kan nog förklara en del, men inte allt. Nedgången kan tyda på att efterfrågan är svagare än vad konjunkturstatistiken anger.

Lämna en kommentar