Vinster Q1: Bankerna drar ner utvecklingen

Analyser från www.introduce.se

Sedan analysen för en vecka sedan har vinsttrenden försämrats, vilket till stor del beror på bankerna. Övriga bolag visar vinsttillväxt, samtidigt som utfallet överträffar analytikernas prognoser.

När bolag motsvarande 75 procent av totalvinsten lämnat rapport faller vinsterna med 6 procent. Exkluderas emellertid bankerna får vi den omvända bilden – en vinstökning på 4 procent, samtidigt som 57 procent av bolagen ökar vinsten. Bankernas vinst faller däremot med hela 19 procent. Eftersom de utgör nästan en tredjedel av den samlade vinstsumman, blir effekten betydande. En stigande vinsttrend styrks dock av medianvärdet (mittföretaget i populationen) som blev 5 procent. Totalt sett är vinsttrenden något sämre än förra kvartalet och något sämre än den långsiktiga utvecklingen de senaste åren. I toppen av tillväxtlistan hittar vi Sandvik, Telia och Ericsson, i botten alltså bankerna.

Prognoserna överträffas

Jämfört med analytikernas prognoser enligt SME, ligger emellertid utfallet 2,4 procent över, samtidigt som hela 59 procent av bolagen landar över prognos. Utfallet är väsentligt bättre än förra kvartalet, som låg på minus 8 procent. Känslighetstestar vi trenden genom att beräkna medianvärdet blir det 1,1 procent, vilket också är klart bättre än förra kvartalet. Volvo och ABB ligger i toppen, medan Ericsson och Handelsbanken ligger i botten.

Försäljningen faller

Något överraskande faller försäljningen 4 procent, vilket är ett tydligt trendbrott med stabil tillväxt. Mätt som median redovisas nolltillväxt, vilket visar att medelstora bolag utvecklas bättre än de största bolagen. Granskar vi prognosutfallet kan konstateras att det ligger på minus 1,1 procent, vilket är historiskt svagt. Denna trend backas även upp av medianvärdet, som blir 1,0 procent.

Slutsats: Halvfullt eller halvtomt?

Ribban inför rapportperioden var lågt satt, men bolagen klarade att hoppa över den. Skall vi jubla över prognosutfallet eller gråta över trenden? Är glaset halvfullt eller halvtomt?

Lämna en kommentar