USA – in i väggen?

www.introduce.se

Fredagens statistik över sysselsättningen i USA ser ut som en rysare. En tillväxt i maj på mindre än en fjärdedel av normalnivån är dramatiskt. Har USA gått in i väggen?

Dollarna pressar

Den som tittar på exporttillväxten, industriproduktionen, liksom inköpschefernas index blir övertygad – ja. Där är trenden neråt. Både export och industriproduktion ligger lägre än för ett år sedan, medan inköpschefernas index ligger och balanserar på 50, vilket är nivån för tillväxt. Det är den starka dollarkursen som sätter press på dessa områden.

Starkt i övrigt

Däremot är de flesta andra indikatorer relativt starka. Detaljhandeln växer, liksom bil- och lastbilsförsäljningen. Nivåerna når inte rekord, men vittnar ändå om en stabil fart uppåt. Även bostadsbyggandet visar en stabil tillväxt kring 10 procent, men däremot bostadspriserna har dämpats något det senaste året. Där ligger faktiskt priserna idag något lägre än för ett år sedan.

Skuldsanering avklarad

Därtill verkar amerikanska konsumenter nu vara igenom skuldsaneringen efter 2008-kraschen. Nu följer skuldstocken BNP-tillväxten, vilket är ett uthålligt scenario, även om skuldsättningen i USA ligger klart högre än motsvarande i de stora europeiska länderna.

BNP växer

Allt detta resulterar i att det bredaste måttet på tillväxt, BNP-tillväxten, dalat något under det senaste året. Tillväxten ligger dock fortfarande på en god nivå, kring 2,0 procent, vilket är bättre än i de flesta länder i Europa.

Inflationen hot

Däremot är inflationen på väg upp och ligger på 1,1 procent i årstakt. Rensat för energieffekter ligger den dessutom stabilt kring 2 procent. Just den stigande inflationstakten är ju skälet till att Federal Reserve vill höja räntorna. Det är nog inte troligt att en månads svag sysselsättningsstatistik får annat än en temporär effekt på dessa räntespekulationer.

Grafik: 160607 USA Inflation

Lämna en kommentar