Schweiz visar vägen

Det finns ett land i Europa som kan konkurrera med den svenska extremräntan. Det är Schweiz.

Inte bara har den schweiziska centralbanken en negativ styrränta på 0,75 procent (Riksbanken minus 0,35). Därtill är den schweiziska obligationsräntan negativ. I somras gick den tioåriga statsobligationen under nollstrecket och har sedan dess dalat till 0,3 procent. I Sverige ligger vi lågt, men fortfarande på plus, trots Riksbankens köp av statsobligationer. Nivån är 0,7 procent.

Superheta bostäder?

Med svenska ögon sett borde därför schweiziska bostäder vara superheta, inte minst för att de, med sin centrala position mitt i Europa har ett enormt tryck på sitt land att plocka in invandrare, inte bara flyktingar. Någon bostadsboom har de däremot inte. Bostäderna stiger, men inte som de svenska. De senaste två åren är uppgången 3,1 procent, medan de svenska kåkarna stigit 21 procent, enligt SCB:s statistik.

Superhet valuta

Schweiz negativa ränta beror nämligen på en extrem press på den schweiziska ekonomin. Valutan är ofattbart stark. Sedan 2007 har den stigit 60 procent mot den svenska kronan (och euron). Det är obegripligt hur deras ekonomi klarar att stå upp efter den smällen. Vad hade hänt i Sverige om vår krona stärkts med 60 procent mot euron? Vi hade svultit ihjäl. Exporten hade torkat upp, industriproduktionen gått i backen och rader av fina svenska företag hade redovisat blodröda förluster. Arbetslösheten hade fördubblats.

Superhet ränta

Mot den bakgrunden är det begripligt att den schweiziska räntan fallit i backen. De behöver all stimulans de kan få. Dessutom är det begripligt att schweizarna är försiktiga med bostadsköp. Osäkerheten i ekonomin skapar en motkraft till den överoptimism som de superlåga räntorna riskerar att driva fram. Priserna på schweiziska bostäder ökade faktiskt nästan dubbelt så mycket i årstakt fram till dess att de negativa räntorna gjorde sitt intåg.

Superhet ekonomi

Det är bara i Sverige som en superhet ekonomi och en svag valuta kan kombineras med negativa styrräntor och återköp av statsobligationer. Att vi härigenom får en bostadsmarknad, vars hetta trotsar alla historiska jämförelser, borde inte överraska någon. Schweiz visar nämligen i vilken situation en extrem räntepolitik kan vara befogad. Där är vi inte i Sverige. Vi är snarast ett anti-Schweiz.

Graf – Inflation/bostadspriser: 151201 Schweiz

Lämna en kommentar