Om bottenstrukturer

Är förra veckans uppgång på 7 procent, början till slutet på nedgången? Historiken ger hopp.

Den självklara frågan är om vi nått botten. Det mesta ligger rätt – p/e-talen är låga, direktavkastningarna skyhöga och räntorna rekordlåga. Fundamentala faktorer är dock för grova i sökandet efter botten. De är för grova och har egentligen indikerat ”billigt” under större delen av nedgången.

Återhämtningsfaser viktigt nyckeltal

Återhämtningsfaser efter historiska börsnedgångar kan vara en bättre indikator för att hitta botten. Med stor sannolikhet finns det ett gruppbeteende, som upprepas i extrema marknadslägen, alltså då börsen faller med flera procent på en dag under stor uppmärksamhet. Exempelvis rekylerar kurserna med ungefär samma styrka.

Historiska bottenlägen

Granskar vi nio kraftiga börsnedgångar sedan 1985, kan konstateras att fyra legat kring 20 procent, två kring 40 procent, medan tre har hamnat kring 60 procent.

1985 (jun): -25 procent, uppgång efter en vecka 1,0 procent, två veckor -0,8 procent

1987 (jan): -19 procent, uppgång efter veckan 6,7 procent, efter två veckor 7,7 procent

1987 (nov): -39 procent, uppgång efter en vecka 14,7 procent, två veckor 14,6 procent

1992 (okt): -44 procent, uppgång efter en vecka 4,1 procent, två veckor 3,3 procent

1997 (okt): -16 procent, uppgång efter en vecka 6,4 procent, två veckor 4,2 procent

1998 (okt): -39 procent, uppgång efter en vecka 21,2 procent, två veckor 18,3 procent

2002 (okt): -53 procent, uppgång efter en vecka 13,1 procent, två veckor 13,8 procent

2006 (juni): -18 procent, uppgång efter en vecka 5,2 procent, två veckor 5,0 procent

2008 (nov): -59 procent, uppgång efter en vecka 11,7 procent, två veckor 6,0 procent

2011 (aug): – 25 procent, uppgång efter en vecka 6,9 procent, två veckor ?????

Två grupper

Granskar vi den genomsnittliga uppgången efter en vecka kan konstateras att den i genomsnitt ligger på 9,3 procent, men där populationen är indelad i en grupp som ligger kring sex procent och en annan grupp som ligger kring tolv procent. I huvudsak är det kraften i nedgången som avgör till vilken grupp uppgången hör. Ju kraftigare nedgång desto kraftigare uppgång.

Återtar 27-29 procent på en vecka

Granskar vi därför återhämtningarna indelade i två grupper, nedgångar med högst 20 procent och nedgångar däröver, kan konstateras att de mildare nedgångarna rekylerade med i genomsnitt 4,8 procent, medan de kraftigare gick upp med 13 procent. Jämför vi därför rekylerna med nedgångarna, kan konstateras att den relationen är ganska lika i båda grupperna. Efter en vecka skall vi ha återtagit 27-29 procent av det tidigare fallet. Det stämmer mycket väl med förra veckans återhämtning, som var på 27,7 procent av det fallet.

Se upp för andra veckan

Det finns ytterligare en ganska konstant relation – andra veckans uppgång är mycket svag, i de flesta fall en nedgång. Det gäller oavsett hur kraftig den tidigare börskraschen varit. I faktiskt sju av nio bottenlägen, innebär den andra veckan att kurserna går ner något, men naturligtvis inte under den tidigare bottennivån (för då hade jag ju börjat mäta från denna punkt). I genomsnitt för alla återhämtningar ligger kurserna 8,0 procent från botten, mot en uppgång på 9,3 procent efter första veckan. De korta fallen går från +4,8 procent, till + 4,0 procent, medan de långa fallen går från +13 procent till 11 procent. Därför skall vi inte förvänta oss en kommande fantastisk börsvecka. Vi får vara glada om kurserna ens går upp.

Tredje veckan på plus

Den tredje veckan börjar dock kurserna att stiga igen, men ganska behärskat. I genomsnitt för de korta fallen har kurserna stigit från en rekyl efter andra veckan på 4,0 procent, till 6,2 procent efter den tredje veckan. Det motsvarar 34 procent av det tidigare raset. För de långa fallen är bilden likartad, men procentsatserna högre. Uppgången vid slutet av andra veckan är 11,2 procent, vilket stiger till 14,2 procent den tredje veckan. Det motsvarar 31 procent av det tidigare raset. Fjärde veckan stiger det ytterligare och efter fem veckor skall hälften av börsfallet vara återhämtat. Då kommer vi alla att dra en lättnadens suck.

3 kommentarer till “Om bottenstrukturer”

  1. Jonas skriver:

    Hur mycket skall börsen stiga för att ligga på 20% plus i slutet på året som du spådde för mindre än en månad sedan i DI?

  2. [...] Peter ”börsen-stiger-20%” Malmqvist skriver idag en intressant bloggpost på sin hemsida angående återhämtning efter börsras och vad han kallar ”historiska bottenlägen” som tål [...]

  3. [...] Peter ”börsen-stiger-20%” Malmqvist skriver idag en intressant bloggpost på sin hemsida angående återhämtning efter börsras och vad han kallar ”historiska bottenlägen” som tål [...]

Lämna en kommentar