Om Malmqvist Equity Research

Malmqvist Equity Research följer två huvudspår: Analys av börsbolag och börsbolags redovisningsproblem, samt analys av de makroekonomiska trender som förväntas påverka börsutvecklingen. EQR:s verksamhet syftar till att förbättra precisionen i främst aktieplaceringar, samt att bidra till en vidareutveckling av informationsstandarden i börsbolagen.

EQR:s analyser om aktier, räntor och konjunktur publiceras regelbundet i tidningarna Aktiespararen och Fastighetsnytt. Analyser om redovisningsproblem enligt IFRS publiceras regelbundet i Balans.