Ohälsosam tillväxt

www.introduce.se

Sveriges finansminister tycker är vår tillväxt är hälsosam. Det är faktiskt precis tvärtom. Sverige är snarare ett skenande tåg.

Sverige levererade en BNP-tillväxt per år på 4,2 procent för det första kvartalet i år, vilket var något lägre än kvartalet innan på 4,8 procent. Det skall dock noteras att årstillväxten för kvartalet innan samtidigt reviderades upp från 4,5 till 4,8 procent och att denna siffra kontinuerligt reviderats upp efter den första publiceringen för ett par månader sedan. Det troliga är därför att även denna senare kvartalssiffra kommer att revideras upp de kommande månaderna.

Det globala snittet

Som framgår av diagrammet har Sverige en tillväxt som är klart högre än det globala genomsnittet. Undantaget Kina på 6,7 procent, har inget av världens större länder en tillväxt som kommer ens i närheten av Sveriges. Som jämförelse kan nämnas att USA ligger på 2,0 procent och Tyskland på 1,6. Därtill har den globala tillväxten bromsat något de senaste två kvartalen, även om den håller sig på en totalt sett god nivå.

Kraftfull acceleration

Det kan också noteras att Sveriges acceleration de senaste två åren är extrem och påminner om uppgångstakter från bottennivåer, alltså efter tillväxtkrascher, som finanskraschen och IT-kraschen. Eftersom accelerationen sker från en nivå år 2014 som motsvarade det internationella snittet, kan konstateras att de krafter som Riksbanken släppt loss sedan dess är extrema.

Svårt att kontrollera

Tvärtemot vad finansministern Magdalena Andersson påstår, är alltså inte detta en “hälsosam tillväxttakt”, utan det omvända. Den överhettning vi nu är inne i kommer att bli mycket svår att kontrollera. Med tanke på att den extrema räntepolitiken relativt nyligen blivit än mer extrem, med utökade obligationsköp, framstår det inte heller som om någon ansvarig verkar intresserad av att stoppa detta framrusande tåg.

Grafik: 160531 Konjunktur

Lämna en kommentar