Konjunkturindikatorer (grafer)

110812 Konjunktur

I bifogad pdf-fil återfinns grafer över den makroekonomiska utvecklingen.

Lämna en kommentar