Kinas börsras halvvägs

Publicerat på Fastighetsnytt – Börsbloggen

Graf: 150831 Krönika – Kinabubblan

Det är lätt att se en bubbla i förväg. Det svåra är att spå när den skall spricka, men när den väl gjort det är mönstret tydligt. Extrema dagssvängningar paras med kraftiga veckoras, som ersätts av markanta dagssvängningar, både uppåt och neråt, men riktningen är totalt sett neråt. Börsen är här förstasidesnyhet i alla media. Raset fortsätter till dess att bulken av de som fortfarande äger aktier inte tycker det är meningsfullt att sälja längre. Värdet har helt enkelt rasat för mycket. På kraschbotten minskar därför aktiviteten, ändå är dagssvängningarna ofta 5-7 procent.

Kända bubblor

Den första bubblan jag upplevde var bank- och fastighetsbubblan i Sverige 1985-1992. Då tappade både fastighets- och bankaktierna ungefär 90 procent av värdet från toppen, efter att ha stigit knappt fyra gånger startvärdet 1985. Den berömda börskraschen 1929 raderade också ut ungefär 90 procent av värdet efter en uppgång på fyra gånger från nivån 1925. Likadant i Japan 1990, men det tog ungefär 20 år. IT-bubblan följde samma mönster. Då tappade alla IT-index drygt 90 procent av värdet från toppen i mars 2000. Det tog två år. Och i den senaste finanskraschen 2007-2009 pulveriserades bankaktierna med ungefär lika mycket, även om Sverige klarade sig bättre.

Bara halvvägs

Därför är jag övertygad om att vi nu är ungefär halvvägs i den kinesiska börskraschen. På ett år accelererade nämligen Shanghaibörsen nästan 150 procent, medan uppgången i Hong Kong stannade på 20 procent och amerikanska S&P på ungefär fem procent. Nu har Shanghai tappat 40 procent, Hong Kong 20 och S&P fem procent. Fortfarande ligger därför Shanghai 50 procent högre än när rallyt startade, medan Hong Kong och S&P ligger på, eller något under startnivån.

Ansträngande höst

Bered er därför på en ansträngande höst, med många negativa rubriker från Kina. Detta trots att de kinesiska politikerna gör allt för att stoppa kursraset, som exempelvis att staten köpt aktier för enorma belopp. Det var i juli och höll i ett par veckor. Därefter har politikerna förbjudit de många statliga börsnoterade bolagen, som äger aktier i andra börsbolag, att sälja. Det håller än, men har ingen effekt. Steg tre har varit att anklaga säljare av aktier för marknadsmanipulation, med fängelsestraff som följd. Det får säkert många att bli försiktiga, men för den som exempelvis är belånad finns ju knappast något val. Dessutom är massor med bolag börsstoppade för att kurserna rasat för mycket. Tro mig, inget av detta kommer att lyckas. De krafter de kinesiska politikerna har emot sig är enorma, som att laga en läckande damm med tuggummi.

Lämna en kommentar