Kanonrapporter

Det andra kvartalets utveckling var mycket stark. Bättre än så här kan det knappast gå.

Kraftig resultatökning

Resultatet före skatt i de 50 storbolag som hittills lämnat rapport (ungefär 70 procent av börsvärdet) steg med 19 procent, jämfört med samma kvartal för ett år sedan. Det är mycket starkt och klart bättre än de senaste kvartalen. Exkluderar vi de tre bolag som levererat bäst vinstökningar (SEB, Nordea, Volvo) respektive sämst (Assa, H&M, Electrolux) stiger vinsten ännu snabbare, hela 25 procent. Granskar vi samtidigt andelen bolag som levererar vinstökningar är de hela 72 procent och mediantillväxten landar på 16 procent. Hur vi än räknar är detta alltså ett mycket starkt kvartal.

Prognosutfall starkt

Det är även en utveckling som klart överstiger analytikernas prognoser enligt SME. Utfallet ligger 4,0 procent över förväntningarna, vilket är mycket starkt i ett historiskt perspektiv. Exkluderar vi de bolag som överträffat prognoserna mest (Volvo, Swedbank, Skanska), samt de som hamnat i botten (Saab, Electrolux, Billerud) blir ändå utfallet klart positivt på 2,4 procent, vilket också är mycket starkt i ett historiskt perspektiv. Slutligen kan konstateras att 58 procent av bolaget rapporterat över prognos, samtidigt som medianvärdet för vinstutfallet var 2,6 procent. Även här kan konstateras att, hur vi än räknar, var andra kvartalet överraskande starkt.

Försäljning styrker trenden

Även försäljningsutvecklingen är mycket stark, med en uppgång på 7,0 procent, samtidigt som hela 86 procent av bolagen ökar försäljningen, varför även mediantillväxten blir mycket stark, på 7,2 procent. Detsamma gäller utfall mot analytikernas prognoser, där det summerade utfallet ligger 1,9 procent över och medianvärdet ligger på 2,3 procent.

Banker och verkstad drar

Av kvartalet vinstökning kommer 43 procent från bankerna, vilket är högre än deras normala vinstandel på ungefär 30 procent, medan verkstadssektorn är nummer två och svarar för 30 procent av vinstökningen, vilket är i nivå med deras normala vinstandel. Det kan dock konstateras att banksektorns vinsttillväxt gynnas av en reavinst i SEB och uteblivna omstruktureringskostnader i Nordea. Dock är intäktsutvecklingen i både bank och verkstad stark, vilket visar på en bra efterfrågan. Även om vi räknar prognosutfall i miljarder kronor, hamnar banker och verkstad i topp, vilket visar att utvecklingen i dessa två viktiga sektorer överraskat placerarna. I andra änden av de större sektorerna hamnar byggsektorn, där vinstförändringen i årstakt var negativ, medan utfallet mot prognos i miljarder kronor blev positivt, tack vare Skanska. Mätt som median var dock prognosutfallet svagt negativt. Däremot kan konstateras att de flesta bolag inom den inhemskt orienterade detaljhandeln utvecklats bra under kvartalet.

Och slutsatsen…?

Ett kanonkvartal, och varför skulle det inte vara det! Euron har varit i snitt 7 procent starkare mot den svenska kronan, pundet 5 procent starkare, medan dollarn varit ungefär oförändrad. Lägg till det att den internationella konjunkturen är stark, samtidigt som Riksbankens minusräntor fortsätter att stimulera den inhemska ekonomin, så går det snabbt att komma fram till att det nog inte kan gå mycket bättre än så här. Kvartalsrapporterna tävlar alltså med den svenska sommaren om att göra alla svenskar gladare!

Lämna en kommentar