Arkiv för kategori ‘Okategoriserade’

Imponerande trend

tisdag, 31 juli, 2018

Det senaste kvartalet drar upp en redan stark långsiktig vinsttrend.

Mycket stark vinsttrend

Under det andra kvartalet redovisade 75 procent av storbolagen i SME stigande vinster. Det accelererar en positiv vinsttrend, som startade i början av 2013. Så långt tillbaka får vi gå för att hitta ett kvartal då vinstfallen var fler än uppgångarna. Sedan dess har i genomsnitt 63 procent av bolagen levererat vinstökningar och den genomsnittliga tillväxten har varit 4,7 procent i årstakt, att jämföra med det senaste kvartalets vinstökning på 20 procent. Även om vi mäter medianvärdet blir bilden mycket positiv. Den genomsnittliga vinsttillväxten sedan 2013 blir 8,5 procent, att jämföra med det senaste kvartalets uppgång på mycket goda 16 procent. Hur vi än mäter har de senaste åren uppvisat en mycket positiv vinsttrend, som accelererat de senaste två kvartalen.

Positivt prognosutfall

Jämfört med analytikernas prognoser i analysföretaget SME:s sammanställningar, blir den långsiktiga trenden också positiv, men utvecklingen har två faser. Det genomsnittliga utfallet från 2013 ligger på svaga minus 1,6 procent, men snittet dras ner av den inledande perioden. De senaste tio kvartalen har däremot visat en mycket stark trend och utfallet har överstigit prognoserna under åtta av kvartalen. Det senaste kvartalet låg utfallet hela 3,9 procent över prognos och 59 procent av bolagen kom in över, att jämföra med det långsiktiga genomsnittet på 50 procent. Även medianvärdet för prognosutfallet är klart positivt. Det senaste kvartalet låg på 2,2 procent, vilket kan jämföras med genomsnittet sedan 2013 på 0,2 procent. Även prognosutfallet styrker alltså en accelererande positiv utveckling.

Försäljningen backar upp

Även försäljningstillväxten backar upp den positiva långsiktiga trenden. Genomsnittet sedan 2013 har varit 3,7 procent, med positiv tillväxt under 17 av 22 kvartal. Det senaste kvartalet uppgång ligger på 5,9 procent, samtidigt som medianvärdet var ännu lite högre, på 7,6 procent. Det visar att den starka efterfrågan i bolagen var bred. Bredden syns även i att 87 procent av bolagen visade försäljningstillväxt. Mäter vi mot försäljningsprognoserna, kan konstateras att det långsiktiga snittet visar att utfallet överträffar analytikernas prognoser med 0,2 procent. Det senaste kvartalet var dock bättre och låg på 1,8 procent, vilket toppar de senaste kvartalens trend med ständigt stigande positiva utfall. Även försäljningen styrker alltså att det senaste kvartalet var ovanligt bra.

Och slutsatsen…?

När nu i stort sett alla storbolag lämnat rapport för det andra kvartalet, kan konstateras att detta är ett kanonkvartal. Därtill kan konstateras att den positiva trenden accelererar. Med bra drag i Europa, USA, Kina och Japan, med fortsatta minusräntor i den inhemska ekonomin och därtill en mycket svag krona mot både dollar, euro och pund, borde inte detta vara överraskande. Frågan är egentligen när alla stjärnor stod lika rätt för Stockholmsbörsens bolag senast? Och hur länge det kan förbli så..?

För grafik se bifogad PDF: 180731 Vinster