Brexit – finns det ljuspunkter?

www.introduce.se

Det är svårt att hitta ljuspunkter i ett kompakt Brexit-mörker, men om vi gräver långt ner i lådan kan det finnas en strimma av hopp.

Vem styr processen?

Fram tills nu har tongångarna hos ledande politiker inom EU varit hätska och oresonliga – “vill britterna ut, skall de ut, nu på en gång”. Igår kom dock den första viktiga indikationen på att stämningsläget börjar bli mer resonligt. Frankrikes president, Tysklands förbundskansler och Italiens premiärminister höll igår en gemensam presskonferens där de betonade att det är britterna som styr processen. De väljer när de vill påbörja förhandlingarna om ett utträde, inte EU. När väl processen är påbörjad måste den dock vara slutförd inom två år.

Köper tid

De tre ledarnas uttalande är väsentligt eftersom det köper tid. Premiärminister Cameron lämnar som partiledare i början av oktober, då en ny partiledare tillträder. Innan dess kommer inga förhandlingar igång. Den troliga efterträdaren är Brexitgeneralen Boris Johnson, som håller en överraskande låg profil, därtill med många motsägelsefulla uttalanden (som att pundet är stabilt..?), vilka den optimistiske kan tolka som att Johnson egentligen vill åstadkomma nya förhandlingar med EU. Det framhöll han även innan själva omröstningen.

Danmark och Irland

Både Danmark och Irland har vid två tillfällen röstat nej till förändringar av EU:s underliggande avtal och alltså i praktiken röstat nej till att vara med i nästa steg i EU-processen. Efter vissa justeringar i avtalet röstade dock båda nationerna en gång till, med positivt utfall. Av det skälet har Danmark en euro, som fortfarande kallas danska kronor, men följer euron exakt.

En delad nation

Ytterligare ett skäl till att jublet uteblivit bland Brexitanhängarna är sannolikt den splittring som valresultatet visar. Ungdomar har med bred majoritet röstat för att stanna kvar i EU, äldre för att lämna. Stora städer har röstat för, landsbygden emot. Därtill kommer Skottland rimligen att kräva en ny omröstning om sin brittiska tillhörighet. Dessutom är den största segraren av alla, Nigel Farange, helt borta från rampljuset. Från honom hörs knappt någonting.

Optimistens halmstrå

Det är dessa halmstrån en optimist kan klamra sig fast vid. Denne ser en utveckling för Storbritannien, liknande den i Danmark och Irland. EU ger britterna vissa eftergifter på invandringsområdet, varefter britterna röstar igen och blir kvar i EU. Om det finns en strimma av hopp att Brexit inte blir av, då gäller det att inte ha för lite aktier.

Lämna en kommentar